Halina Misiewicz

Jest doktorem nauk ekonomicznych oraz magistrem psychologii. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Uczestniczyła w wielu kursach, treningach i szkoleniach – jest absolwentką „The Art & Science of Coaching” Erickson College International, akredytowanego przez International Coach Federation (ICF) oraz członkiem klubu wiedzy Harvard Business Review Polska. Posiada umiejętności negocjacyjne poświadczone międzynarodowym certyfikatem negocjatora ze specjalizacją „Trainer of Mediation and Negotiation”.

Swoje doświadczenie zawodowe budowała przez ponad 20 lat zarządzając regionalnymi instytucjami publicznymi, a także pracując jako trener i wykładowca akademicki. Uczestniczyła w wielu zespołach projektowych oraz komisjach, również międzynarodowych, odpowiedzialnych za opracowanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i gospodarczej, takich jak Model Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych, Komisja Dialogu Społecznego, Institut Régional du Travail Social du Nord-Pas de Calais, British Know How Fund of the Government of the United Kingdom, The World Bank.

Współpracowała w charakterze eksperta lub wykładowcy m.in. z Radą Europy, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Regionem Nord-Pas de Calais, Radą Generalną Bas – Rhin, Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Uniwersytetem Śląskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach).