Katarzyna Podgórska

Erickson Certified Professional Coach (ECPC), „certyfikowany coach międzynarodowej organizacji zrzeszającej coachów International Coach Federation (ICF) na poziomie: Professional Certified Coach” (PCC), dyplomowany Coach Relacji, Trenerka Zarządzania MATRIK, certyfikowana trenerka EmoTrance (Emocjonalna Transformacja). Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe. Specjalizuje się w coachingu relacji, emocji i komunikacji oraz budowaniu marki osobistej. Pomaga osobom po przejściach, które mają trudności
z budowaniem trwałych relacji stworzyć satysfakcjonujące więzi z innymi tak, by mogły odnaleźć sens i radość w życiu. Wspiera także menedżerów w tworzeniu własnego wizerunku oraz w procesie znalezienia satysfakcjonującej zmiany zawodowej. Wykłada coaching na Akademii Ignatianum w Krakowie. Należy do Stowarzyszenia Doradców Europejskich PLinEU.

Wykształcenie:
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (psychologia)
Kurs Trenerów Zrządzania MATRIK
The Art and Science of Coaching, Erickson College International w Vancouver Dreamwork and Advanced Metaphors i Advance of the Spirits (CCE) – zaawansowane szkolenia dla coachów u Marylin Atkinson
Relating Forward Coach (Coach Relacji)
Akademia Umiejętności Kierowniczych
Emotional Transformation; Certyfikat: Licensed Trainer of EmoTrance
Szkoła Transformacyjno-Rozwojowa dla trenerów
Meaningfull Existence Model
Transforming Communication (model komunikacji)
Roczny Program Edukacji Psychologicznej w Instytucie Treningu
i Edukacji Psychologicznej, (PTP)
Uniwersytet Jagielloński

Obszary specjalizacji:
Komunikacja
Kreowanie wizerunku
Zarządzanie marką
Coaching relacji i umiejętności interpersonalnych
Coaching rozwoju osobistego
Coaching kariery
Coaching emocji

Klienci:
HSBC Service Delivery (Polska), Polska Akcja Humanitarna (PAH), Shell Polska, S Druk
Team & Personal, Women’s Business Network (WBN), Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU, Stowarzyszenie Wiosna, Urząd Miasta Krakowa, Neraida, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Akademia Ignatianum, Związek Pracodawców LEWIATAN, Mamopracuj.pl, Niezależne Zrzeszenie Studentów (NZS) Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Stowarzyszenie Odra-Niemen