Kinga Kopczyńska

Doświadczenie:
Menedżer z ponad 15 letnim doświadczeniem zawodowym w sektorze bankowym. Pracowała w jednym z największych banków detalicznych w Polsce. Budowała, zarządzała, motywowała zespoły do osiągania ponadprzeciętnych wyników biznesowych.

Jako wieloletni pracownik oddziału bankowego przeszła przez wszystkie poziomy awansu wewnętrznego. To doświadczenie oraz lata praktyki pozwoliły na opanowanie podstawowych kompetencji menedżerskich.

Szczególnie bliski jest jej temat budowania autorytetu w zespole swoich dawnych kolegów i koleżanek. W codziennej pracy często stosowała podstawowe narzędzia pracy menedżera, takie jak informacja zwrotna. W obliczu nowych obowiązków zdobyła umiejętność delegowania zadań oraz bycia asertywnym.

Stworzyła własną i indywidualną strategii zarządzania zespołem, w której rozwój i motywacja pozafinansowa odgrywały kluczowe role. Punktem zwrotnym w komunikacji z zespołem było zdobycie wiedzy na temat stylów zachowania i postaw oraz indywidualna diagnoza poziomu rozwoju każdego z pracowników.
Wykorzystując swoje doświadczenie zawodowe obecnie pracuje, jako konsultant, trener biznesu oraz coach, stale doskonaląc swoje umiejętności szkoleniowe. Rozwija się w zakresie coachingu kompetencji menedżerskich, prowadząc indywidualne sesje coachingowe.

Obszary specjalizacji:
– przywództwo sytuacyjne w zarządzaniu zespołem;
– efektywna komunikacja , kolory a typy osobowości;
– narzędzia pracy skutecznego menedżera;
– indywidualne programy rozwoju menedżerów – cykl spotkań obejmujący 6-8 indywidualnych sesji coachingowych;