Magdalena Dziubczyńska

Doświadczenie:
Menedżer z ponad 13-letnim doświadczeniem zawodowym w międzynarodowych korporacjach, zarządzała i budowała zespoły ,odpowiedzialna za wyniki biznesowe oraz współpracę z partnerami biznesowymi organizacji. Jako trener i coach tworzyła oraz realizowała złożone projekty szkoleniowe oraz coachingowe wdrażane na wielu poziomach organizacji. Obecnie pracuje jako Coach, Trener i Konsultant Kariery. Realizuje programy indywidualne i grupowe. W swojej pracy wykorzystuje sprawdzone narzędzia diagnostyczne. Prowadzi rozbudowane programy talentowe, warsztaty umiejętności menedżerskich, warsztaty zarządzania zmianą, warsztaty zarzadzania karierą zawodową oraz zintegrowane programy coachingowe. Nieustannie podnosi swoje kompetencje w obszarze coachingu oraz szkoleń, a uzyskane informacje wdraża w aktualne aktywności zawodowe. Stale superwizowana. Ponad 1500h na Sali szkoleniowej i ponad 500 h sesji indywidualnych.

Obszary specjalizacji:
– efektywna komunikacja uwzględniająca dobór technik do typów osobowości
– przywództwo spersonalizowane ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności w zakresie narzędzi menedżerskich (dialog, feedback korygujący i motywujący , delegowanie, mentoring, coaching, motywowanie)
– coaching indywidualny w zakresie realizacji celów rozwojowych
– budowanie ścieżki kariery, networking w ramach organizacji i budowanie Personal Brandingu
– prowadzenia trudnych rozmów
– nawigowanie ludzi i zespołów w zmianie
Ponad to realizuje projekty rozwojowe dla kadry menedżerskiej i specjalistów, programy talentowe, zarządzanie ludźmi, zarządzanie karierą zawodową.

Zdobyte certyfikaty, odbyte kursy trenerskie, wykształcenie:
Szkoła Trenerów Biznesu MODERATOR- ukończona z wyróżnieniem
Certyfikat Polskiej Szkoły Coachingu METRUM – ICF Member ukończonej w stopniu podstawowym i zaawansowanym