O mnie

Agnieszka Bugaj

psycholog coach PCC (ICF) trener.

Magister psychologii, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Psychologii (2008), ponad 8 lat doświadczeń na rynku szkoleniowym i konsultingowym, 6 lat doświadczeń coachingowych oraz doświadczenie jako HR w ogólnopolskiej firmie handlowej, wykładowca z tematyki coachingu na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Europejskiej Szkole im Tischnera w Krakowie oraz Uniwersytecie Łódzkim.

KLUCZOWE KOMPETENCJE

COACHINGOWE
executive coaching, business coaching, life coaching, group coaching. 6 letnie doświadczenie coachingowe, 1600 zrealizowanych godzin coachingowych 96 klientów (8 executives, 43 middle management, 23 business coaching, 18 life coaching, 4 mentor coaching)

MENTOR COACHING
Proces coachingowo – mentoringowy dla coachów starających się o tytuł ICF

SZKOLENIOWE
Autor i realizator programów szkoleniowych m.in  z zakresu rozwoju umiejętności menedżerskich, coachingu, efektywności osobistej i biznesowej. 10 letnie doświadczenie szkoleniowe,  ponad 2500 godzin szkoleniowych.

DORADCZE

  • Programy Assessment i Development Centre
  • Diagnoza potencjału pracowników
  • Model kompetencyjny
  • Rekrutacja i selekcja

Coach systemowo – psychodynamiczny. Ukończona szkoła Executive Coaching – Systems-Psychodynamic Perspective (179 godz., certyfikat wydany 09.11.2014) – pierwsza szkoła w Polsce przygotowująca coachów do pracy z najwyższą kadrą menedżerską w ujęciu psychodynamicznym prowadzona przez Psychologa Klinicznego oraz Executive Coacha z Wielkiej Brytanii – Halinę Brunning

PCC Professional Certified Coach – akredytacja udzielona przez International Coach Federation, 2013.

ECPC Erickson Certified Professional Coach. Ukończona Szkoła Coachingu (The Art and Science of Coaching) akredytowana przez International Coach Federation (128 godz., certyfikat wydany 2009) i półroczny program certyfikacyjny zakończony egzaminem (certyfikat wydany 01.07.2013).

EPC Erickson Professional Coach wydany 04.02.2012r

Coachingowy model przywództwa w ramach szkoły coachingu (Lider na fali – kurs na coaching – 96 godz., 2010)

Objęta programem superwizyjnym – prowadzonym przez Halinę Brunning

Absolwentka szkoły Trenerów i Konsultantów Zarządzania MATRIK (www.matrik.pl) – metodologia oparta na międzynarodowych standardach NVQ International Trainers Certification in Training, Learning and Development – MATRIK & Pearson Edexcel International (212 godz.)

Absolwentka Małopolskiej Szkoły Trenerów Organizacji – szkoła trenerów ekspertów „ROZVIYAK” – cykl zaawansowanych szkoleń mających na celu rozwój kompetencji trenerskich (190 godz.)

page  1  of  3

Kluczowe projekty

Coach w projekcie SKILLS

organizowanym przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, dedykowany dla naukowców,doktorantów polskich uczelni (2014 – 2015).

Kompleksowe opracowanie projektu szkoleniowego

którego celem było wdrożenie coachingowego stylu zarządzania oraz wybranych narzędzi coachingowych dopasowanych do potrzeb dla kadry zarządzającej Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej (2013).

Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego

dla ROPS z rozwoju umiejętności coachingowych kształtowanie umiejętności budowania mocnych stron klienta ROPS  – dla terapeutów, psychologów oraz pracowników ROPS (2010 – 2011).

Opracowanie i wdrożenie programu

rozwojowego dla najwyższej kadry zarządzającej ROPS (2010). Celem było rozwój umiejętności coachingowych, budowania postawy zaangażowania oraz twórczego myślenia – ponad 160 godzin szkoleniowych (2010).

Zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń

Zaprojektowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń pt.: „Menedżer – coachem”, którego celem był rozwój umiejętności coachingowych dla kadry zarządzającej Grupa Żywiec (2014).

Uniwersytet Przyszłego Lidera

Akademia Lidera dla Naczelników i Dyrektorów PKO BP – ponad 520 godzin szkoleniowych (2011-2013) (w ramach współpracy z firmą Nowe Motywacje).

Kompleksowe opracowanie i przeprowadzanie projektu szkoleniowego

Letnia Akademia Rozwoju Osobistego, zbadanie luk kompetencyjnych i stworzenie programu szkoleń dla kadry zarządzającej
i sprzedawców oraz pracowników centrali Mix Electronics SA  (2009).

Programy Assessment i Development Center

GRUPA KAPITAŁOWA SPECJAŁ, PZL MIELEC SIKORSKY COMPANY, ZELMER S.A., IBM BTO, AEGON , Mix Electronics SA.

Realizacja szkoleń ze stresu

i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, zarządzania energią wewnętrzną dla takich firm jak Can Pack, Rossman, Philip Morris, British American Tabacco, Tesco, Lukas Bank, BSH, BOŚ, ING, Bre Bank, Philip Morris, JMD, ROPS.

Członek międzynarodowego zespołu konsultantów

którego celem było wypracowanie modelu sesji coachingowych oraz przeprowadzenie 30 godzin sesji coachingowych adekwatnych do realności absolwentów kierunków humanistycznych (2014)

Członek zespołu projektu outplacement

pt. „Wsparcie małopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników w procesie adaptacji do rzeczywistości gospodarczej w dobie kryzysu”. Tworzenie indywidualnych planów działań i pomoc w wyborze zawodu dla menedżerów średniego i najwyższego szczebla włącznie z Top Management oraz indywidualne doradztwo dla specjalistów i pracowników niższego szczebla poprzez indywidualne sesje coachingowe i szkolenia 432 godziny indywidualnych sesji coachingowych (2010 – 2011) (w ramach współpracy z firmą AG Test).

Całościowe opracowanie projektu szkoleniowego

Akademia Menedżerska, którego celem było wzmocnienie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej Mix Electronics S.A. (2010).