Referencje

ADVISORY GROUP TEST HUMAN RESOURCES
REFERENCJE
Z przyjemnością informujemy, że Agnieszka Bugaj była członkiem zespołu firmy Advisory Group TEST Human Resources od grudnia 2010 roku do czerwca 2011 roku.
Advisory Group TEST Human Resources w partnerstwie z PM Doradztwo Gospodarcze realizowało projekt outplacement test pt. ? Wsparcie małopolskich przedsiębiorstw i ich pracowników w procesie adaptacji do rzeczywistości gospodarczej w dobie kryzysu.?
Rolą Agnieszki było tworzenie indywidualnych planów działań i pomoc w wyborze zawodu dla menedżerów średniego i najwyższego szczebla włącznie z top management oraz indywidualne doradztwo dla specjalistów i pracowników niższego szczebla.
Poprzez indywidualne sesje coachingowe i szkolenia Agnieszka w ramach projektu zrealizowała :
– 432 godziny indywidualnych sesji coachingowych
– 24 godziny szkolenia
Efektem pracy Agnieszki jako coacha były zrealizowane indywidualne cele coachingowe klientów w postaci np. stworzenia planu działań w okresie zmiany, budowania biznes planów nowo zakładanych przedsiębiorstw, wzmacnianie pewności siebie, zwiększanie odpowiedzialności i samodzielności menedżerskiej.
Z informacji zwrotnej od klientów wiemy, że Agnieszka była prawdziwym wsparciem w okresie transformacji zawodowej Uczestników programu. Potrafiła połączyć realizację konkretnych oczekiwań związanych ze zmieniającymi się warunkami pracy z poszanowaniem indywidualnych celów i wartości osoby coachowanej.
Na podkreślenie zasługują wysokie kompetencje Agnieszki jako coacha zarówno we współpracy z klientem, jak i pozostałymi członkami zespołu. Szczególnie cenimy w Agnieszce jej profesjonalne podejście do realizowanych zadań. Agnieszka dała się poznać jako osoba otwarta, innowacyjna i obowiązkowa. Na uwagę zasługują nie tylko wysokie umiejętności współpracy, ale także przyjazne zachowanie oraz wysoki poziom kultury osobistej.
Z pełnym przekonaniem rekomendujemy Agnieszkę jako coacha i trenera.
Z poważaniem
Agata Broś
Senior Project Manager


 

NOWE MOTYWACJE
REFERENCJE
Nowe Motywacje Sp. z o.o. poświadcza, że pani Agnieszka Bugaj przeprowadziła z należytą starannością cykl szkoleń w ramach projektu ?Akademia Lidera PKO BP? oraz ?Uniwersytet Przyszłego Lidera PKO BP? następujące szkolenia :
Uniwersytet Przyszłego Lidera ? w sumie 456 godzin
Zarządzanie zmianą ? 168 godziny
Efektywność osobista i biznesowa ? 96 godzin
Przywództwo i motywowanie ? 192 godziny
Akademia Lidera ? w sumie 64 godziny
Zarządzanie zmianą ? 16 godziny
Efektywność osobista i biznesowa ? 24 godzin
Przywództwo i motywowanie ? 24 godziny
W sumie w szkoleniach pani Agnieszki wzięło udział 460 osób.
Uczestnicy ocenili powyższe szkolenia bardzo wysoko.
Z poważaniem
Ewa Żurkowska
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor merytoryczny NOWE MOTYWACJE Sp. z o.o.


 

STOWARZYSZENIE ?BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?
REFERENCJE
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z miastem Bielskiem ? Białą od października 2010r. do sierpnia 2012r. realizowała projekt pt. ? Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej? w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy realizacji szkoleń miałem przyjemność współpracować z panią Agnieszką Bugaj.
Pani Agnieszka zaprojektowała i zrealizowała cykl szkoleń pt. ?Praca z klientem ? ze szczególnym uwzględnieniem klienta trudnego. Łącznie zrealizowanych zostało 96 godzin szkoleniowych dla 72 pracowników Urzędu Miasta.
Pani Agnieszka bardzo dokładnie przeprowadziła analizę potrzeb szkoleniowych, na którą składały się m.in. rozmowy z Naczelnikami Wydziałów UM. Na podstawie takiej analizy został zaprojektowany warsztat szkoleniowy z użyciem elementów coachingu grupowego.
Profesjonalnie opracowane i przeprowadzone warsztaty oraz rozumienie potrzeb uczestników szkolenia w trakcie warsztatów znacząco przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego w projekcie rezultatu.
Polecam usługi Pani Agnieszki Bugaj i firmy GreenCoaching.
Z poważaniem
Tomasz Kopczyński
Kierownik Projektu


 

TEAM PREVENT POLAND SP. Z O.O
REFERENCJE
Pani Agnieszka Bugaj reprezentując firmę GreenCoaching przeprowadziła w 2012 i 2013 w ramach współpracy z Team Prevent Poland szkolenie :
Efektywny Menedżer ? motywowanie i delegowanie
TnT ? Train The Trainers ? warsztat rozwijający kompetencje trenera
Wykazując wysoki poziom kompetencji i wiedzę merytoryczną na prowadzone tematy.
Przeprowadzona została analiza potrzeb szkoleniowych i na tej podstawie zostały opracowane programy szkolenia / warsztatów dopasowane do rzeczywistości uczestników szkolenia.
Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników, upewniając nas w przeświadczeniu o kontynuacji dalszej współpracy.
Polecam usługi świadczone przez firmę GreenCoaching i Agnieszkę Bugaj.
Beata Praszczyk
Dyrektor Szkolenia i Doradztwo


 

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
REFERENCJE
Pani Agnieszka Bugaj reprezentując firmę GreenCoaching przeprowadziła w czerwcu 2010 roku warsztat kreatywnego myślenia pt. ?Oczami klienta ? czyli jak usprawnić obsługę klienta??
Pani Agnieszka bardzo dokładnie przeprowadziła analizę potrzeb szkoleniowych, na którą składały się oprócz rozmów z uczestnikami szkolenia, rozmowa z Kierownikiem ds. Personalnych, Kierownikiem Organizacji i Koordynacji Przetargów oraz rozmowa z Dyrektorem i zebranie oczekiwań dyrekcji, co do samego warsztatu. Na podstawie takiej analizy został zaprojektowany warsztat z użyciem technik kreatywnego myślenia oraz elementów coachingu grupowego.
Profesjonalnie przeprowadzone warsztaty oraz rozumienie potrzeb uczestników szkolenia podczas warsztatów na pewno przyczyniły się do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
Polecam usługi pani Agnieszki Bugaj i firmy GreenCoaching.
Z poważaniem
Joanna Janicka
Kierownik Działu Zarządzania Personelem


 

MIX ELECTRONICS S.A.
LIST REFERENCYJNY
Z przyjemnością rekomenduję Panią Agnieszkę Bugaj, jako profesjonalnego Partnera w realizacji programów szkoleniowych.
Pani Agnieszka Bugaj współpracuje z Mix Electronics S.A. od 2008 roku. W tym czasie zrealizowaliśmy wspólnie kilka projektów związanych z rozwojem kompetencji pracowników w naszej firmie. Celem wszystkich projektów był wzrost kompetencji osobistych pracowników Mix Electronics S.A.
Projekty, które zrealizowała Pani Agnieszka to :
Rozwój kompetencji negocjacyjnych dla działu handlowego 2008 ( 32 godziny ) w ramach którego zostały przeprowadzone szkolenia z ?Umiejętności wywierania wpływu?, ?Technik Negocjacyjnych?.
Zarządzanie zmianą dla zarządu i top management Mix Electronics S.A. ( 6 godzin ) ?Kto zabrał mój ser??
Letnia Akademia Rozwoju Osobistego 2009 ( 64 godziny ) w ramach którego zostały przeprowadzone m.in. takie szkolenia jak ?Zarządzanie i motywacja zespołu? oraz ?Zarządzanie energią własną ? czyli jak zwiększać swoją skuteczność?.
Budowanie zespołu ( 6 godzin ) dla kierowników rejonów Mix Electronics S.A.
Akademia Menedżerska ( 64 godziny ) dedykowana dla menedżerów Mix Electronics S.A.
Rozumienie potrzeb i funkcjonowania tego biznesu, bardzo dobra znajomość zagadnień będących przedmiotem wdrażanych rozwiązań, bardzo dobre przygotowanie trenerskie i otwartość na nasze potrzeby były gwarantem osiągania założonych celów biznesowych.
Usługi trenera Agnieszki Bugaj polecam każdemu, kto potrzebuje profesjonalnego i zaangażowanego partnera do rozwoju kapitału ludzkiego w firmie.
Marzena Kaczyńska
Kierownik Biura Zarządu, Koordynator HR


 

NOWE MOTYWACJE
LIST REFERENCYJNY
Jest mi niezmiernie miło zarekomendować panią Agnieszkę Bugaj jako trenera, wyspecjalizowaną w szkoleniach antystresowych. Współpracujemy od 2006 roku.
Projekty, które zrealizowała Pani Agnieszka to szkolenia m.in. dla takich firm jak : Accounting Plaza, Can Pack, Philip Morris, British American Tabacco, Tesco, Era, Sodexo, Play.
Usługi trenera Agnieszki Bugaj polecam każdemu, kto potrzebuje profesjonalnie przeprowadzonych warsztatów, podczas których uczestnicy nie tylko doświadczają uwolnienia się od napięć wywołanych stresem, ale wynoszą praktyczną umiejętność wykorzystania technik relaksacji w codziennym życiu.
Z poważaniem
Monika Krzyżanowska
Menedżer Projektów


 

TUV NORD POLSKA SP. Z O.O.
REFERENCJE
Pani Agnieszka Bugaj reprezentując firmę GreenCoaching przeprowadziła w październiku 2010 w ramach współpracy z TUV NORD POLSKA Sp. z o.o. warsztaty coachingowe ?Odkryj swój potencjał, czyli jazda zorientowana na cel.? wykazując wysoki profesjonalizm i wiedzę merytoryczną na prowadzony temat. Warsztaty zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników upewniając nas w przeświadczeniu o chęci dalszej współpracy.
Beata Praszczyk
Automotive Coordinator


 

STOWARZYSZENIE ?BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI?
REFERENCJE
Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w partnerstwie z miastem Bielskiem ? Białą od października 2010r. do lipca 2012r. realizuje projekt pt. ? Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej? w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki , współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przy realizacji szkoleń i warsztatów tego Projektu miałem przyjemność współpracować z panią Agnieszką Bugaj.
Pani Agnieszka zaprojektowała i przeprowadziła szkolenia dla Naczelników Wydziałów Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej z zakresu :
?Motywowanie personelu jako element zarządzania zasobami ludzkimi? oraz ?Coaching dla osób zarządzających personelem?.
Przeprowadzone szkolenia spotkały się z dużym zainteresowaniem odbiorców, którzy zdeklarowali chęć dalszej współpracy. Pani Agnieszka jako trener i coach uzyskała wysokie noty w ankietach ewaluacyjnych. Zarówno pod względem przekazu wiedzy merytorycznej jak i przeprowadzenia zajęć.
Wysoko oceniam jakość i poziom usług oferowanych przez panią Agnieszkę Bugaj. Uważam ją za godną polecenia każdemu, kto szuka profesjonalnego i efektywnego partnera do współpracy.
Tomasz Kopczyński
Kierownik Projektu


M A S S I M O Pracownia Psychologii Biznesu
REFERENCJE
W trakcie procesu akredytacyjnego na poziomie ACC ICF, wybrałam Agnieszkę na swojego Mentora, gdyż słyszałam o Niej dużo pozytywnych opinii. Uważałam to już wtedy i potwierdzam dziś, że była to jedna z najlepszych decyzji jakie podjęłam w związku z moim rozwojem zawodowym. Sesje mentoringowe z Agnieszką były dla mnie jak brakujące ogniwo. Pomogły mi zrozumieć mechanizmy przyczynowo-skutkowe w coachingu, zidentyfikować swoje mocne i słabe strony w roli coacha, przyglądać się różnym zagadnieniom z wielu perspektyw oraz odnaleźć swój styl prowadzenia coachingu. Agnieszka była wzorowo przygotowana do każdej sesji, udzielała mi szerokiego feedbacku, dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, była ze mną tu i teraz i zawsze czułam Jej autentyczne zaangażowanie w mój rozwój.

Dziękując Jej za to raz jeszcze, szczerze Ją polecam wszystkim tym, którzy chcą doskonalić swój warsztat coacha i świadczyć usługi swoim klientom na najwyższym poziomie.

Anna Baran


Po szkoleniu ?Zastosowanie psychologii pozytywnej w doradztwie zawodowym
REFERENCJE
Warsztaty przeprowadzone przez Agnieszkę były doskonałe pod każdym względem. Jestem w stanie stwierdzić to z całą odpowiedzialnością, bo uczestniczyłam w bardzo dużej ilości warsztatów i szkoleń, mam więc skalę porównawczą. Jestem przekonana, że gdyby to było moje 1-sze doświadczenie szkoleniowe ? również byłabym pełna uznania. Co więcej w kilkunastoosobowej grupie nie było jednej nawet niezadowolonej osoby. Najwięksi malkontenci nie mieli powodu do narzekania.
Agnieszka jest bardzo dobrą trenerką, pełną energii i pasji. Jest profesjonalistką, jednocześnie bardzo naturalną, przyjazną, empatyczną i życzliwą ludziom. Ma wypracowany świetny warsztat trenerski. Na zajęciach nic nie dzieje się bez powodu. Każdy nawet drobny element jest przemyślany,  składając się na całokształt jasny i klarowny.
Agnieszka ma bogatą, ugruntowaną wiedzę z tematyki, którą się zajmuje. To gwarantuje wysoki poziom merytoryczny oraz skutkuje swobodą w prezentowaniu treści szkoleniowych, a zarazem profesjonalnym stosowaniem technik trenerskich.
Agnieszka z dużym wyczuciem reaguje na grupę i poszczególnych jej członków. Z pełną kulturą i taktem udziela mądrych komentarzy,  konsekwentnie realizuje założenia planu zajęć, jednocześnie tworząc świetną atmosferę i klimat spotkania, zapewniając poczucie bezpieczeństwa. Rzecz może nie najważniejsza ale wpływająca na odbiór całości i wspomagająca chęć uczestniczenia w zajęciach ? to miła barwa głosu, uśmiech i śmiech oraz urocza powierzchowność.
Mojemu powrotowi z warsztatów towarzyszyły satysfakcja, poczucie dobrze wykorzystanego czasu, żal, że dobiegły końca oraz przekonanie, że wracam mądrzejsza, wyposażona w konkretną wiedzę i bogatsza o ważne przeżycia.

M.B. Kierownik WUP


 

ROPS – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
INFORMACJA O SZKOLENIACH REALIZOWANYCH PRZEZ PANIĄ AGNIESZKĘ BUGAJ
Pani Agnieszka od sierpnia do grudnia 2010 roku prowadziła szkolenia dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej organizowane w ramach projektu systemowego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego pt. : Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego.
W powyższym okresie Pani Agnieszka Bugaj przeprowadziła szkolenia w następujących obszarach tematycznych :
– Zarządzanie energią własną,
– Automotywacja i trening kreatywnego myślenia,
Łącznie Pani Agnieszka Bugaj zrealizowała na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 13 szkoleń, w których udział wzięło 185 osób.
W wyniku przeprowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ewaluacji, przygotowanie merytoryczne prowadzącej, zaangażowanie oraz sposób prowadzenia szkoleń zostały wysoko ocenione przez uczestników.
Halina Misiewicz
Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego